Điều kiện để nhận học bổng VNSDF

Chương trình học bổng của Quỹ Phát triển Sinh viên Việt Nam:
VNSDF có địa chỉ chính thức tai Sài Gòn , Việt Nam. Bốn trong số các thành viên Ban điều hành quỹ sinh sống tại thành phố này. Các nhà tài trợ hiện diện khắp nơi trên thế giới.
Khu vực hoạt động: VNSDF làm việc với 2 trường đại học ở 2 thành phố của Việt Nam: Sài Gòn, một trong những thành phố lớn nhất Việt Nam, và Cần Thơ, thành phố trung tâm của khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long.


Hiện tại VNSDF không làm việc với các thành phố khác ở Việt Nam do khó khăn trong việc tìm kiếm nhà tài trợ trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế tài chính thế giới. Nhưng nếu có một nhà tài trợ-cố vấn muốn hỗ trợ cho một sinh viên cụ thể nào đó ở thành phố khác, thông qua VNSDF, nhà tài trợ-cố vấn có thể liên hệ với VNSDF. VNSDF linh động và không hạn chế trong việc cộng tác với các hiệp hội, tổ chức hay nhà tài trợ cá nhân khác


Điều kiện để được nhận vào chương trình của VNSDF:
VNSDF muốn hỗ trợ cho những sinh viên giỏi và năng động nhất bằng học bổng Tài năng.
Năm điều kiện: Có 5 điều kiện, và tất cả các điều kiện đều được xem xét cẩn thận. Việc nộp đơn rất cạnh tranh vì VNSDF sẽ chọn những sinh viên tốt nhất dựa vào số điểm chấm trên 5 tiêu chí, số điểm tối đa cho mỗi tiêu chí là 4/4, và cho tổng 5 tiêu chí là 20/20.

Continue Reading

In bài này Gửi Email bài này

Partner

LinLogo logoHelvietmed HOPEforTomorrow-Logo Pont du PAcifique Logo Anh văn Y Khoa
Apertura de cuenta bet365.es